Aktuality

 26. června – 3. července 2016

  • V sakristii je možné si vyzvednout objednaná DVD a fotografie z 1. sv. přijímání.
  • Divnicích bude mše sv. v úterý v 18:00 hodin.
  • Farní knihovna bude tuto středu otevřena v obvyklém čase naposledy před prázdninami.
  • Ve středu slavíme slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (doporučený svátek) – mše sv. v obvyklý středeční čas.
  • Pátek tohoto týdne bude první v měsíci – od 8:00 hodin výstav NSO k soukromé celodenní adoraci, příležitost ke sv. smíření od 16:30 do 17:20 hodin (zpovídá se také v pondělí a středu od 17 hodin), biblický růženec od 17:00 hodin, společná adorace od 17:30 hodin a mše sv. v 18:00 hodin.
  • Návštěvy nemocných ve Slavičíně budou v pátek dopoledne.
  • Příští neděle bude první v měsíci – obvyklá sbírka na opravy a potřeby farnosti.
  • Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: signaly.cz Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější přihlášení sebou nese organizační komplikace.