Charita sv. Vojtěcha

Charita sv. Vojtěcha ve Slavičíně

SÍDLO: areál CO, ul. Komenského (pod kostelem, vedle domu č. p. 220, 763 21 Slavičín

KONTAKT: Milena Tománková,Komenského 115,763 21 Slavičín, tel. 777 996 406, telefon č. 577 343 843

Více o charitě sv. Vojtěcha ve Slavičíně zde.

Charita sv. Vojtěcha informuje:
Díky obětavé pomoci dobrovolníků se podařilo dokončit rekonstrukci větší části domu č. 115 v areálu charitního střediska. Vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, patří velký dík. Dům začal již sloužit svému účelu – jako DOMOVINKA – denní zařízení pro seniory a MAJÁK – centrum pro děti a dospělé s mentálním či tělesným handicapem. Zařízení podobného typu v našem regionu dosud chybělo a proto doufáme, že se brzy rozšíří zájem o nové služby. DOMOVINKA nabízí nejen odlehčovací pomoc rodinám, ale zejména umožní seniorům vzájemný kontakt v příjemném prostředí. Individuální program podle potřeb a možností klienta zahrnuje společné rozhovory, předčítání z knih, procházky, odpočinek, sledování televize, poslouchání rozhlasu, ruční práce. Vše je spojené s možností celodenní stravy. Přístup do sociálního zařízení je bezbariérový, stejně jako do budovy samotné. Provozní doba je PO – PÁ od 7.00 do 15.30 hod.. Veškeré informace na telefonu 577 343 843.

MAJÁK – je již využíván ke klubové činnosti, která dosud probíhala v budově Orlovny. Nadále se mohou zájemci scházet a věnovat se arteterapii, muzikoterapii, pohybové aktivitě, soutěžím, hrám a zábavě. Přibylo nám velké množství školících pomůcek a her ze zrušené MŠ v Divnicích. Za něž jsme velmi vděční. Naším cílem je maximální integrace lidí s postižením do společnosti. Výrobky klientů jste mohli vidět například 10.4.2003 na Valašském kumštu. Stálá výstavka ručních prací je u nás na charitě. Kdokoliv z vás může pomoci, ať už materiálem na výrobky drobným finančním příspěvkem či samotnou prací nebo je modlitbou pro zdar našeho díla. Práce s našimi klienty, ať již dříve narozenými či handicapovanými vyžaduje velkou dávku trpělivosti a citlivého přístupu. Chceme proto vyzvat ty z vás, které toto téma oslovuje. Jste dlouhodobě nezaměstnaní, máte mnoho nevyužitého času, nudíte se, nemáte se o koho starat, chcete žít smysluplněji? Přijďte za námi a možná zjistíte, že dávat je mnohdy lepší než dostávat, neboť vlídným slovem, povzbuzením či úsměvem vždy potěšíte. Jedná se o jednoduché činnosti jako doprovod na procházce, dohled a výpomoc při pracovní terapii, četba z knih nebo jen popovídání s osamělým člověkem. Je mezi námi mnoho těch, kteří si nezaslouží být vyřazeni ze společnosti jen proto, že jsou jiní nebo méně schopní. Kontaktujte nás prosím, někdo může čekat právě na vaši pomoc.

Děkujeme, Charita sv. Vojtěcha Slavičín