Tříkrálová sbírka 2012

V sobotu  7.ledna 2012 se v městě Slavičín a v přilehlých obcích konala Tříkrálová sbírka, která byla již dvanáctou v pořadí od svého vzniku. Malí koledníčci se svými vedoucími vyšli do ulic, aby potěšili písničkou a popřáli do nového roku. Ve farnostech Slavičín, Újezd a Vlachovice koledovalo celkem 69 skupinek. Z jejich vyprávění bylo znát, že letos k nim bylo vlídné nejenom počasí, ale i všichni, kteří jste jim u svých domů otevřeli.
Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na Tříkrálové sbírce 2012. Poděkování patří především malým koledníčkům a jejich vedoucím, za jejich ochotu  a snahu udělat něco pro druhé.
Děkuji také P. Mgr. Miroslavovi Strnadovi za farnost Slavičín, P. Janu Moučkovi za farnost  Újezd a P. Janu Vavřincovi  Černému za farnost Vlachovice, kteří jsou  pro sbírku v daných oblastech místními asistenty a v mnohém nám pomáhají.
Ve svém výčtu poděkování pak nesmím zapomenout na firmu řeznictví  Ritter z Val. Klobouk, která věnovala  materiál  na občerstvení pro koledníky.
Velké díky pak patří všem dárcům, kteří svým finančním obnosem přispěli do pokladniček.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 za farnosti Slavičín, Újezd a Vlachovice činí celkem  440.902 Kč.

Vybráno v obci Částka rok 2011 Ćástka rok 2012
Slavičín 129 282 131 245
Divnice 7 482 7 310
Nevšová 15 446 14 517
Bohuslavice 9 490 9 879
Lipová 12 042 14 178
Petrůvka 11 330 11 797
Rudimov 9 500 13 572
Štítná nad Vláří- Popov 62 193 68 098
Rokytnice 16 664 18 733
Jestřabí 9 281 9 050
Újezd 24 333 27 695
Slopné 20 489 21 789
Vysoké Pole 21 912 20 346
Drnovice 11 147 11 113
Loučka 13 408 12 299
Vlachovice 30 195 36 439
Haluzice 1 579 1 842
Vlachova Lhota 6 453 7 210
Křekov 3 625 4 420
Celková částka 415 851 440 902

Částka bude využita v uvedených farnostech pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla (na koupi  sociálního automobilu)

Za Charitu sv.Vojtěcha Slavičín
Zůbková Magda
koordinátorka Tříkrálové sbírky 2012

(převzato: www.slavicin.charita.cz)