O ministrantech

Ve slavičínském kostele nás vypomáhá 13 stálých a několik příležitostných ministrantů.

Stálí ministranti: Jan a Ondřej Častulíkovi, Adam Fojtík, Filip Miškařík, Petr a Jiří Krůželovi, Michal Urban, Filip Lago, Matěj Bezděk, Štěpán Šmotek, Petr Rak a Samuel Mikovčík.

Příležitostní ministranti: Miroslav, Michal a Jan Kuželovi, Šimon a Ludvík Hrabinovi.

Také na vesnicích jsou kluci a holky, které vypomáhají u oltáře. V Lipové jsou to Marek Trčka, Lucie a Dominika Václavíkovy, Zlata Horáková.

Společně někdy trávíme volný čas různými výlety, táboráky a jinými aktivitami.
V poslední době nás ale ubývá a potýkáme se s nedostatkem ministrantů. Proto bychom chtěli povzbudit všechny kluky, kteří by také chtěli patřit do této skvělé party ministrantů, ať se před nebo po jakékoli mši přihlásí v sakristii. Bez podpory rodičů a prarodičů by to ale také nešlo, proto vás o tuto podporu prosíme.