Udělování svátostí

RÁDI VÁM POSLOUŽÍME UDĚLENÍM SVÁTOSTÍ – největšího daru, který Kristus svěřil své církvi.

Protože je však k tomu potřeba dobrá příprava, ohlaste se nám:

  • Křest dětí buď hned po narození nebo alespoň 1 měsíc před křtem. Křty jsou udělovány pravidelně na 3. mši svaté každou 3. neděli v měsíci.
  • Příprava na křest dospělých trvá zhruba 1 rok. (Křest obvykle v sobotní Velikonoční vigilii.)
  • Zamýšlený církevní sňatek nejméně 3 měsíce předem. (Sezdáváme jen ty, z nichž je alespoň jeden z naší farnosti.)
  • Svátost nemocných udělujeme po individuální domluvě.
  • Možnost ke svátosti smíření je především v pondělí, středu a pátek asi hodinu před večerní mší sv.
  • Svátost biřmování se bude udělovat v říjnu letošního roku.