Pastýř

PASTÝŘ, zpravodaj farní rodiny sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Slouží pro vnitřní potřebu farnosti. Řídí redakční rada. Náklad 550 výtisků. Příspěvky přijímají Jana Adámková, tel. 608 746 325: a Durďáková Magdalena, tel. 739 524 374. Můžete je také vložit do označené pokladničky v předsíni kostela, která je k tomuto účelu určena. Nepodepsané příspěvky se nepřijímají. Všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelům upřímné Pán Bůh zaplať. Náklady na 1 výtisk činí od listopadu 2012 přibližně 12 Kč. Srdečně děkujeme za vaše finanční příspěvky. Ozn. Redakce nezodpovídá za obsahy jednotlivých příspěvků. Provádí pouze jazykové a stylistické korektury. V článcích jsou otištěny necenzurované názory, postřehy a zkušenosti našich dopisovatelů a čtenářů!

Elektronická verze farního časopisu Pastýř:

Aktuální:

ročník 23
3 18.2.2017 pastyr01_18 (121)
2 25.12.2017 pastyr07_17 (130)
1 3.12.2017 pastyr06_17 (122)
ročník 22
7 1.11.2017 pastyr05_17 (198)
6 28.9.2017 pastyr04_17 (215)
5 4.6.2017 pastyr03_17 (277)
4 16.4.2017 pastyr02_17 (217)
3 5.3.2017 pastyr01_17 (214)
2 25.12.2016 pastyr07_16 (268)
1 27.11.2016 Pastyr06_16 (322)

Archív:

číslo datum vydání stáhnout zde
ročník 16
4 27. 4. 2011 Pastýř 4-16 (962)
5 12. 6. 2011 Pastýř 5-16 (823)
6 28. 9. 2011 Pastýř 6-16 (1019)
7 1. 11. 2011 Pastýř 7-16 (873)
ročník 17
1 27. 11. 2011 Pastýř 1-17 (913)
2 25. 12. 2011 Pastýř 2-17 (1122)
3 26. 02. 2012 Pastýř 3-17 (1122)
4 8. 4. 2012 Pastýř 4-17 (1254)
5 27. 5. 2012 Pastýř 5-17 (893)
6 28. 9. 2012 Pastýř 6-17 (883)
7 1. 11. 2012 Pastýř 7-17 (793)
ročník 18
1 2. 12. 2012 Pastýř 1-18 (797)
2 25. 12. 2012 Pastýř 2-18 (887)
3 17. 2. 2013 Pastýř 3-18 (986)
4 31. 3. 2013 Pastýř 4-18 (793)
5 19. 5. 2013 Pastýř 5-18 (897)
6 28. 9. 2013 Pastýř 6-18 (1191)
7 1.11.2013 Pastýř 7-18 (884)
ročník 19
1 1.12.2013 Pastýř 1-19 (696)
2 24.12.2013 Pastýř - 02/19 (866)
3 9.3.2014 Pastýř 3-19
4 20.4.2014 Pastýř 4-19
5 5.6.2014  Pastýř 5-19
6 28.9.2014 pastyr19-6
7 1.11.2014 pastyr19-7
ročník 20
1 30.11.2014 Pastýř 20-1
2 25.12.2014 Pastýř 2-20
3 22.2.2015 Pastýř 3-20
4 5.4.2015  Pastýř 4-20 (516)
5 24.5.2015 Pastýř 5-20 (576)
6 28.9.2015 Pastýř - 20-6 (442)
7 1.11.2015 Pastýř 20-7 (412)
ročník 21
1 29.11.2015 Pastýř 21-01 (416)
2 25.12.2015 Pastýř 2-21 (449)
3 14.2.2016 Pastýř 3-21 (444)
4 27.3.2016 Pastýř 4-21 (415)
5 15.5.2016 Pastýř 5_21 (534)
6 28.9.2016 Pastýř 6-21 (293)
7 1.11.2016 Pastýř 7_21 (410)
Redakce Pastýře Durďáková Magdalena 739 524 374
Jana Adámková: 608 746 325