Pastýř

PASTÝŘ, zpravodaj farní rodiny sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Slouží pro vnitřní potřebu farnosti. Řídí redakční rada. Náklad 550 výtisků. Příspěvky přijímají Jana Adámková, tel. 608 746 325: a Durďáková Magdalena, tel. 739 524 374. Můžete je také vložit do označené pokladničky v předsíni kostela, která je k tomuto účelu určena. Nepodepsané příspěvky se nepřijímají. Všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelům upřímné Pán Bůh zaplať. Náklady na 1 výtisk činí od listopadu 2012 přibližně 12 Kč. Srdečně děkujeme za vaše finanční příspěvky. Ozn. Redakce nezodpovídá za obsahy jednotlivých příspěvků. Provádí pouze jazykové a stylistické korektury. V článcích jsou otištěny necenzurované názory, postřehy a zkušenosti našich dopisovatelů a čtenářů!

Elektronická verze farního časopisu Pastýř:

Aktuální:

ročník 23
8 2.12.2018  Pastyr24_01 (30)
7 4.11.2018  Pastyr23_07 (20)
6 28.9.2018  Pastyr23_06 (11)
5 20.5.2018  Pastyr23_05 (11)
4 1.4.2018 Pastyr23_04 (11)
3 18.2.2018 pastyr01_18 (257)
2 25.12.2017 pastyr07_17 (193)
1 3.12.2017 pastyr06_17 (219)
ročník 22
7 1.11.2017 pastyr05_17 (300)
6 28.9.2017 pastyr04_17 (349)
5 4.6.2017 pastyr03_17 (370)
4 16.4.2017 pastyr02_17 (323)
3 5.3.2017 pastyr01_17 (301)
2 25.12.2016 pastyr07_16 (413)
1 27.11.2016 Pastyr06_16 (450)

Archív:

číslo datum vydání stáhnout zde
ročník 16
4 27. 4. 2011 Pastýř 4-16 (1034)
5 12. 6. 2011 Pastýř 5-16 (909)
6 28. 9. 2011 Pastýř 6-16 (1103)
7 1. 11. 2011 Pastýř 7-16 (935)
ročník 17
1 27. 11. 2011 Pastýř 1-17 (979)
2 25. 12. 2011 Pastýř 2-17 (1185)
3 26. 02. 2012 Pastýř 3-17 (1184)
4 8. 4. 2012 Pastýř 4-17 (1343)
5 27. 5. 2012 Pastýř 5-17 (953)
6 28. 9. 2012 Pastýř 6-17 (944)
7 1. 11. 2012 Pastýř 7-17 (876)
ročník 18
1 2. 12. 2012 Pastýř 1-18 (853)
2 25. 12. 2012 Pastýř 2-18 (945)
3 17. 2. 2013 Pastýř 3-18 (1050)
4 31. 3. 2013 Pastýř 4-18 (863)
5 19. 5. 2013 Pastýř 5-18 (970)
6 28. 9. 2013 Pastýř 6-18 (1280)
7 1.11.2013 Pastýř 7-18 (956)
ročník 19
1 1.12.2013 Pastýř 1-19 (800)
2 24.12.2013 Pastýř - 02/19 (932)
3 9.3.2014 Pastýř 3-19
4 20.4.2014 Pastýř 4-19
5 5.6.2014  Pastýř 5-19
6 28.9.2014 pastyr19-6
7 1.11.2014 pastyr19-7
ročník 20
1 30.11.2014 Pastýř 20-1
2 25.12.2014 Pastýř 2-20
3 22.2.2015 Pastýř 3-20
4 5.4.2015  Pastýř 4-20 (569)
5 24.5.2015 Pastýř 5-20 (651)
6 28.9.2015 Pastýř - 20-6 (504)
7 1.11.2015 Pastýř 20-7 (478)
ročník 21
1 29.11.2015 Pastýř 21-01 (470)
2 25.12.2015 Pastýř 2-21 (500)
3 14.2.2016 Pastýř 3-21 (504)
4 27.3.2016 Pastýř 4-21 (484)
5 15.5.2016 Pastýř 5_21 (623)
6 28.9.2016 Pastýř 6-21 (369)
7 1.11.2016 Pastýř 7_21 (541)
Redakce Pastýře Durďáková Magdalena 739 524 374
Jana Adámková: 608 746 325