Pastýř

PASTÝŘ, zpravodaj farní rodiny sv. Vojtěcha ve Slavičíně. Slouží pro vnitřní potřebu farnosti. Řídí redakční rada. Náklad 550 výtisků. Příspěvky přijímají Jana Adámková, tel. 608 746 325: a Durďáková Magdalena, tel. 739 524 374. Můžete je také vložit do označené pokladničky v předsíni kostela, která je k tomuto účelu určena. Nepodepsané příspěvky se nepřijímají. Všem pravidelným i nepravidelným dopisovatelům upřímné Pán Bůh zaplať. Náklady na 1 výtisk činí od listopadu 2012 přibližně 12 Kč. Srdečně děkujeme za vaše finanční příspěvky. Ozn. Redakce nezodpovídá za obsahy jednotlivých příspěvků. Provádí pouze jazykové a stylistické korektury. V článcích jsou otištěny necenzurované názory, postřehy a zkušenosti našich dopisovatelů a čtenářů!

Elektronická verze farního časopisu Pastýř:

Aktuální:

ročník 24
3 21.4.2019  Pastyr02_19 (141)
2 25.12.2018  Pastyr24_02 (194)
1 2.12.2018  Pastyr24_01 (192)
ročník 23
7 4.11.2018  Pastyr23_07 (127)
6 28.9.2018  Pastyr23_06 (131)
5 20.5.2018  Pastyr23_05 (105)
4 1.4.2018 Pastyr23_04 (101)
3 18.2.2018 pastyr01_18 (330)
2 25.12.2017 pastyr07_17 (254)
1 3.12.2017 pastyr06_17 (286)
ročník 22
7 1.11.2017 pastyr05_17 (371)
6 28.9.2017 pastyr04_17 (439)
5 4.6.2017 pastyr03_17 (446)
4 16.4.2017 pastyr02_17 (411)
3 5.3.2017 pastyr01_17 (381)
2 25.12.2016 pastyr07_16 (500)
1 27.11.2016 Pastyr06_16 (549)

Archív:

číslo datum vydání stáhnout zde
ročník 16
4 27. 4. 2011 Pastýř 4-16 (1087)
5 12. 6. 2011 Pastýř 5-16 (974)
6 28. 9. 2011 Pastýř 6-16 (1166)
7 1. 11. 2011 Pastýř 7-16 (980)
ročník 17
1 27. 11. 2011 Pastýř 1-17 (1042)
2 25. 12. 2011 Pastýř 2-17 (1254)
3 26. 02. 2012 Pastýř 3-17 (1250)
4 8. 4. 2012 Pastýř 4-17 (1407)
5 27. 5. 2012 Pastýř 5-17 (1009)
6 28. 9. 2012 Pastýř 6-17 (988)
7 1. 11. 2012 Pastýř 7-17 (942)
ročník 18
1 2. 12. 2012 Pastýř 1-18 (905)
2 25. 12. 2012 Pastýř 2-18 (996)
3 17. 2. 2013 Pastýř 3-18 (1107)
4 31. 3. 2013 Pastýř 4-18 (931)
5 19. 5. 2013 Pastýř 5-18 (1024)
6 28. 9. 2013 Pastýř 6-18 (1375)
7 1.11.2013 Pastýř 7-18 (1015)
ročník 19
1 1.12.2013 Pastýř 1-19 (871)
2 24.12.2013 Pastýř - 02/19 (998)
3 9.3.2014 Pastýř 3-19
4 20.4.2014 Pastýř 4-19
5 5.6.2014  Pastýř 5-19
6 28.9.2014 pastyr19-6
7 1.11.2014 pastyr19-7
ročník 20
1 30.11.2014 Pastýř 20-1
2 25.12.2014 Pastýř 2-20
3 22.2.2015 Pastýř 3-20
4 5.4.2015  Pastýř 4-20 (622)
5 24.5.2015 Pastýř 5-20 (729)
6 28.9.2015 Pastýř - 20-6 (552)
7 1.11.2015 Pastýř 20-7 (533)
ročník 21
1 29.11.2015 Pastýř 21-01 (520)
2 25.12.2015 Pastýř 2-21 (545)
3 14.2.2016 Pastýř 3-21 (554)
4 27.3.2016 Pastýř 4-21 (544)
5 15.5.2016 Pastýř 5_21 (693)
6 28.9.2016 Pastýř 6-21 (439)
7 1.11.2016 Pastýř 7_21 (631)
Redakce Pastýře Durďáková Magdalena 739 524 374
Jana Adámková: 608 746 325