Rekonstrukce

PLÁNOVANÉ AKCE aneb NA CO BUDOU POUŽITY VYBRANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY

1)      V letošním roce

  1. Nové vybavení presbytáře
  2. 1. etapa opravy varhan
  3. Sundání kazatelny
  4. Fasáda kostela

2)      V dalších letech

  1. 2. etapa opravy varhan