Střecha kostela

1. etapa – loď kostela – v roce 2010

Nepeněžní dar:  Město Slavičín: dřevo v hodnotě 54 360 Kč

Celkem za 1.etapu:   1.234.654 Kč   (zaplaceno z vlastních farních zdrojů)

viz fotogalerie

2. etapa – lipovská a hrádecká kaple – v roce 2011

Nepeněžní dar:  Město Slavičín: dřevo v hodnotě 99 468 Kč

Dotace:

  • Zlínský kraj : 150 tis. Kč (účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje)
  • Ministerstvo kultury ČR: 135 tis. Kč (Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)

Celkem za 2.etapu:   1.278.536 Kč

viz fotogalerie

3. etapa – sakristie, stará sakristie, sanktusní věžička, střecha nad presbytářem – v roce 2012

Nepeněžní dar:  Město Slavičín: dřevo

Dotace:

  • Zlínský kraj : 80 tis. Kč (účelová neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje)
  • Ministerstvo kultury ČR: 95 tis. Kč (Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)

Celkem za 3.etapu: 1.460.000 Kč

CELKOVÁ ČÁSTKA ZA OPRAVU STŘECHY: 4 000 000 Kč