Tříkrálová sbírka 2013

Tříkrálová sbírka 2013

Radost z dobrého skutku – tak lze jinak nazvat či pojmenovat charitativní akci konanou vždy na počátku nového roku, tedy Tříkrálovou sbírku.

Také letos dne  5. ledna 2013 se v našem městě a okolních vesnicích opět rozezněly hlasy malých králů. Koledníčci koledou popřáli vám všem jen to dobré a poprosili o dar pro potřebné. Ve farnostech Slavičín, Štítná nad Vláří, Vlachovice, Újezd koledovalo celkem 69 skupinek, to je 69 dospělých a 207 dětí. Přestože počasí jejich koledě příliš nepřálo, čekalo je ve všech domech vlídné přijetí a u nás na charitě malá odměna v podobě občerstvení – smaženého řízku. Charita sv. Vojtěcha Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na Tříkrálové sbírce 2013

Poděkování patří především malým koledníčkům a jejich vedoucím, za jejich ochotu   a snahu udělat něco pro druhé. Děkuji také P.Mgr.Miroslavovi Strnadovi za farnost Slavičín, P. Janu Moučkovi za farnost Újezd, P. Andrej Bystrzycki za farnost Štítná nad Vláří a  P. Janu Vavřincovi  Černému za farnost Vlachovice, kteří jsou  pro sbírku v daných oblastech místními asistenty a v mnohém nám pomáhají. Velké díky pak patří všem dárcům, kteří svým finančním obnosem přispěli do pokladniček.Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 za farnosti Slavičín, Štítná nad Vláří , Újezd a  Vlachovice činí celkem 434 156 Kč. Částka bude využita v uvedených farnostech pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla.

Přehled výsledků v Kč:

Vybráno v obci Částka rok 2012 Ćástka rok 2013
Slavičín 131 245 108 976
Divnice 7 310  8 155
Hrádek 21 023 20 084
Nevšová 14 517 14 540
Bohuslavice 9 879 9 498
Lipová 14 178 13 425
Petrůvka 11 797 10 795
Rudimov 13 572 10 643
Štítná nad Vláří- Popov 68 098 62 983
Rokytnice 18 733 22 065
Jestřabí 9 050 10 068
Újezd 27 695 26 834
Slopné 21 789 22 846
Vysoké Pole 20 346 19 536
Drnovice 11 113 11 170
Loučka 12 299 13 997
Vlachovice 36 439 36 689
Haluzice 1 842 1 900
Vlachova Lhota 7 210  5 961
Křekov 4 420 3 991
Celková částka 440 902 434 156