Tříkrálová sbírka 2014

Charita sv.Vojtěcha Slavičín chce touto cestou poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na   Tříkrálové sbírce 2014.

Poděkování patří především malým koledníčkům a jejich vedoucím, za jejich ochotu a snahu udělat něco pro druhé. Velké dík pak patří všem dárcům, kteří svým finančním obnosem přispěli do pokladniček.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 za farnosti Slavičín, Újezd a Vlachovice, Štítná nad Vláří-Popov činí celkem   442 149 Kč.
Částka bude využita v uvedených farnostech pro pomoc rodinám, matkám v tísni, starým a nemocným, lidem v nouzi, na humanitární pomoc a podporu charitního díla.

Děkujeme.

Vybráno  v obci
nebo její části

Částka rok 2013

Částka rok 2014

Slavičín

108 976 Kč

105 299 Kč

Divnice

8 155 Kč

8 157 Kč

Hrádek

20 084 Kč

21 567 Kč

Nevšová

14 540 Kč

15 495 Kč

Bohuslavice

9 498 Kč

10 288 Kč

Lipová

13 425 Kč

15 193 Kč

Petrůvka

10 795 Kč

11 682 Kč

Rudimov

10 643 Kč

14 500 Kč

Štítná nad Vláří -Popov

62 983 Kč

70 528 Kč

Rokytnice

22 065 Kč

20 397 Kč

Jestřabí

10 068 Kč

8 741 Kč

Újezd

26 834 Kč

26 484 Kč

Slopné

22 846 Kč

23 140 Kč

Vysoké Pole

19 536Kč

19 888 Kč

Drnovice

11 170 Kč

11 456 Kč

Loučka

13 997 Kč

13 068 Kč

Vlachovice

36 689 Kč

33 231 Kč

Haluzice

1 900 Kč

2 150 Kč

Vlachova Lhota

5 961 Kč

7 160 Kč

Křekov

3 991 Kč

3 725 Kč

Celková částka

434 156 Kč

442 149 Kč