Tříkrálová sbírka 2016

Obec nebo její část
Částka (v Kč) rok 2016
Slavičín

97 853

Divnice

6 765

Hrádek na Vlárské dráze

18 069

Nevšová

16 538

Bohuslavice

12 172

Lipová

13 281

Petrůvka

13 132

Rudimov

9 730

Štítná nad Vláří – Popov

75 914

Rokytnice

22 351

Jestřabí

8 820

Újezd

26 656

Slopné

25 901

Vysoké Pole

22 943

Drnovice

14 390

Loučka

14 998

Vlachovice

31 958

Vrbětice

11 706

Haluzice

1 937

Vlachova Lhota

7 140

Křekov

3 824

Celkem
456 078